Højspændingstilslutninger

Vi projektere og bygger tilslutningsnet.

Nettilslutningsaftale

Vi udfører:

  • Dialog med netselskabet.
  • Udarbejdelse af dokumentpakke til aftalen.
  • Simulering af anlægget for godkendelse af nettilslutning.

Projektering og simulering

Vi udfører:

  • Tabsoptimering ud fra driftsform.
  • Kortslutningsberegninger.
  • Dimensionering ud fra gældende standarder.

Etablering og idriftsættelse

Vi udfører:

  • Projektering der er optimeret til kundens driftsform.
  • Indgåelse af driftslederaftale iht. sikkerhedsstyrelsens krav.
  • Levering og idriftsætning af nøglefærdige løsninger.

Mere end 20 års erfaring med højspændingsnet

Udvikling

Opstilling af businesscase samt etablering af aftaler med relevante samarbejdspartnere.

Plangrundlag til solceller

Plangrundlag bestående af lokalplan, miljøkonsekvensrapport og lignende.

Højspændingsanlæg

AC høj- og lavspændingsanlæg fra solcelleanlægget til det offentlige elnet projekteres og etableres.

Spørgsmål?

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget producere 1 MW ?

Afhænger af teknologi og placering (solindstråling), men et solcelleanlæg i Danmark producere fra 900 – 1400 MWh for hver installeret MW.


Hvor meget fylder 1 MW solcelleanlæg opstillet på mark ?

Afhængig af teknologi fylder 1 MW solcelleanlæg fra 0,9 – 1,5 hektar.


Hvad koster 1 MW solcelleanlæg ?

Et markbaseret solcelleanlæg koster 3 – 5 mio. kr. pr. MW.Vi svarer gerne på flere spørgsmål, kontakt:

Henrik Mentz


+45 20466027

henrik@ienergy.dk