Home » IKKE I BRUG – Plangrundlag til solcelleprojekt

IKKE I BRUG – Plangrundlag til solcelleprojekt

Plangrundlaget for til en solcellepark består ofte af flg:

  • Kommuneplantillæg
  • Lokalplan
  • Miljøkonsekvensrapport (VVM)
  • Miljøvurdering af de udarbejde planer

Det er kommunen der er planmyndighed og derfor er det der udarbejder ovenstående materiale. Flere kommuner ønsker imidlertid at projektudvikler udarbejder udkast til dokumenterne, som kommunen efterfølgende anvender i deres behandling af projektet.

Et typisk forløb af processen for udarbejdelse af et plangrundlag er vist i figuren til højre.

Fra ansøgning til lokalplanen er godkendt går typisk 1 år.

xx